Een initiatief van:

De gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn, UWV, Luchtvaart Community Schiphol, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, VNO-NCW, FNV, CNV, Pantar, AM match, ABU, NBBU, MKB Amsterdam, Leerwerkloket, House of Skills en Sociaal Werkkoepel.

  • Home
  • Arbeidsmarkt en steunmaatregelen

Arbeidsmarkt en steunmaatregelen

Hard getroffen sectoren met personeel zonder werk

  • Horeca en entertainment
  • Reisorganisaties
  • Luchtvaart
  • Detailhandel
  • Cultuur, sport en recreatie
  • Zakelijke dienstverlening

Voor al uw vragen over werk:

Bel me terug

We bellen u binnen 1 werkdag terug.

Steunmaatregelen coronacrisis

Veel werkgevers worden hard getroffen door de coronacrisis. Daarom heeft de overheid verschillende maatregelen genomen om u als werkgever zo goed mogelijk te ondersteunen.

Deze pagina wijst u de weg naar de maatregelen die op u van toepassing zijn. Ook vindt u actuele informatie die voor u als werkgever relevant is.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Vierde aanvraagperiode
In de vierde aanvraagperiode voor de NOW kunt u tegemoetkoming aanvragen voor de maanden januari, februari en maart 2021. Vanaf maandag 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 kunt u hiervoor een aanvraag indienen. U kunt tegemoetkoming aanvragen als u over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft. De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten. Lees meer over de vierde aanvraagperiode NOW op UWV.nl.

Definitieve berekening NOW eerste periode aanvragen
Als u een tegemoetkoming NOW heeft aangevraagd, dan krijgt u eerst een voorschot. Pas als het werkelijke omzetverlies bekend is, kan de definitieve tegemoetkoming berekend worden. Hiervoor moet u per aanvraagperiode een aparte aanvraag doen. Vanaf 7 oktober 2020 kunt u de definitieve berekening aanvragen van de tegemoetkoming voor de eerste aanvraagperiode. Hoe u de aanvraag voor de definitieve berekening aanvraagt leest u op UWV.nl.

Hoogte definitieve berekening
Op www.simulatienow.nl kunt u een inschatting maken hoe hoog het definitieve bedrag van uw tegemoetkoming Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt. En welk bedrag u uiteindelijk moet terugbetalen of als nabetaling ontvangt. Voor elke aanvraagperiode NOW is een aparte simulatietool ontwikkeld.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.

De TVL is beschikbaar voor bijna alle ondernemers die hun bedrijf voor 15 maart 2020 inschreven in het Handelsregister van KVK. Voor een paar specifieke sectoren is er extra steun.

Aanvraagperiode TVL Q1 2021
Voor het openen van TVL Q1 2021 is akkoord nodig van de Europese Commissie. Naar verwachting zal de commissie het akkoord geven in de week van 8 februari. De opening volgt enkele dagen later. Streven is de week van 15 februari.

Uitbreidingen
Het kabinet heeft op 21 januari 2021 besloten om de TVL voor Q1 2021 flink uit te breiden. Zo stijgt het subsidiepercentage naar 85%, het minimum- en maximumbedrag gaan omhoog en niet-mkb bedrijven komen nu ook in aanmerking. De VGD-opslag voor non-food detailhandelaars wordt verlengd en is verhoogd.

De uitbreidingen zijn nog niet in werking bij de opening van TVL Q1 2021. Dit kost tijd. De subsidieregeling moet worden aangepast en goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarna kunnen we de uitbreidingen doorvoeren in ons systeem.

Meer informatie over de TVL
Meer informatie over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en wanneer en hoe u de tegemoetkoming kunt aanvragen leest u op de websites van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Rijksoverheid.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

De Tozo bestaat uit twee delen:

  • Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 6 maanden – die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Aanvragen met terugwerkende kracht vanaf voorgaande maand
Vanaf 1 februari 2021 kunt u de Tozo aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.

Verlengde Tozo vanaf 1 april 2021
Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

Meer informatie over de Tozo
Kijk op Krijg ik Tozo check of de Tozo voor u geldt. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie.