Een initiatief van:

De gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn, UWV, Luchtvaart Community Schiphol, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, VNO-NCW, FNV, Pantar, AM match, ABU, NBBU, MKB Amsterdam, Leerwerkloket, House of Skills en Sociaal Werkkoepel.

  • Home
  • Overzicht steunmaatregelen

Overzicht steunmaatregelen

Steunmaatregelen coronacrisis

Veel werkgevers worden hard getroffen door de coronacrisis. Daarom heeft de overheid verschillende maatregelen genomen om u als werkgever zo goed mogelijk te ondersteunen.

Deze pagina wijst u de weg naar de maatregelen die op u van toepassing zijn. Ook vindt u actuele informatie die voor u als werkgever relevant is.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Derde aanvraagperiode verlengd tot 27 december 2021

De derde aanvraagperiode voor de NOW loopt van 16 november tot en met 13 december en van 15 december tot en met 27 december 2020 (verlengd door nieuwe coronamaatregelen). U kunt tegemoetkoming aanvragen voor de periode: oktober, november en december 2020. Meer informatie hierover leest u op UWV.nl.

Vraag de definitieve berekening eerste periode NOW aan

Als u een tegemoetkoming NOW heeft aangevraagd, dan krijgt u eerst een voorschot. Pas als het werkelijke omzetverlies bekend is, kan de definitieve tegemoetkoming berekend worden. Hiervoor moet u per aanvraagperiode een aparte aanvraag doen. Vanaf 7 oktober 2020 kunt u de definitieve berekening aanvragen van de tegemoetkoming voor de eerste aanvraagperiode. Hoe u de aanvraag voor de definitieve berekening aanvraagt leest u op UWV.nl.

Hoogte definitieve berekening

Op www.simulatienow.nl kunt u met een tool inschatten hoe hoog het bedrag wordt dat u moet terugbetalen of als nabetaling ontvangt.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

U kunt bij de gemeente waar u woont een aanvraag voor de Tozo 3.0 indienen. De aanvraagperiode loopt van 1 oktober tot 1 april 2021. Hierna komt TOZO 4.0, aanvraagperiode 1 april 2021 t/m 30 juni 2021. Per 1 april 2021 wordt er een beperkte vermogenstoets ingevoerd.

De Tozo 3.0 bestaat uit twee delen:

  • Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 6 maanden – die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Kijk op Krijg ik Tozo check of de Tozo voor u geldt. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. De TVL staat open tot 30 juni 2021. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.

Aanvraagperiode TVL Q4 2020

Vanaf medio november kunnen ondernemers uit alle bedrijfssectoren een aanvraag doen voor TVL voor de periode oktober tot en met december 2020.

Nieuw is dat bedrijven voor het 4de kwartaal van 2020 geen specifieke SBI-code hoeven te hebben. Hierdoor kunnen meer ondernemers een beroep doen op de TVL.

Detailhandel krijgt een eenmalige opslag: Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)
Op 18 december is besloten dat non-food detailhandelaars die in aanmerking komen voor TVL Q4 2020 één keer een opslag bovenop de subsidie krijgen: de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Als ze TVL aanvragen, wordt de VGD-opslag er later automatisch aan toegevoegd.

Aanvullende subsidie Horeca
Daarnaast is er besloten dat voor TVL Q4 2020 horecagelegenheden eenmalig een aanvullende subsidie krijgen. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie. Vanaf medio november kunnen gesloten horecagelegenheden de TVL aanvragen en komen ze direct ook in aanmerking voor de aanvullende subsidie.

Evenementenbranche krijgt evenementenmodule
Ondernemers in de evenementenbranche die niet in aanmerking komen voor TVL Q4 2020 krijgen extra steun. Omdat deze sector ernstig lijdt onder de coronamaatregelen, heeft het kabinet op 9 december besloten dat de evenementenmodule voor zowel het 4e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 geldt.

Meer informatie over de TVL

Meer informatie over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en wanneer en hoe u de tegemoetkoming kunt aanvragen leest u op de websites van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Rijksoverheid.