Overzicht steunmaatregelen

Steunmaatregelen coronacrisis
Veel werkgevers worden hard getroffen door de coronacrisis. Daarom heeft de overheid verschillende maatregelen genomen om u als werkgever zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze pagina wijst u de weg naar de maatregelen die op u van toepassing zijn. Ook vindt u actuele informatie die voor u als werkgever relevant is.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Derde aanvraagperiode start binnenkort
Zowel de eerste als de tweede aanvraagperiode voor een tegemoetkoming NOW is inmiddels gesloten. De derde aanvraagperiode start naar verwachting vanaf half november. Daarna volgen nog een vierde en vijfde aanvraagperiode.

Vraag de definitieve berekening eerste periode NOW aan
Als u een tegemoetkoming NOW heeft aangevraagd, dan krijgt u eerst een voorschot. Pas als het werkelijke omzetverlies bekend is, kan de definitieve tegemoetkoming berekend worden. Hiervoor moet u per aanvraagperiode een aparte aanvraag doen. Vanaf 7 oktober 2020 kunt u de definitieve berekening aanvragen van de tegemoetkoming voor de eerste aanvraagperiode. Hoe u de aanvraag voor de definitieve berekening aanvraagt leest u op UWV.nl/now.

Hoogte definitieve berekening
Op www.simulatienow.nl kunt u met een tool inschatten hoe hoog het bedrag wordt dat u moet terugbetalen of als nabetaling ontvangt.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

U kunt bij de gemeente waar u woont een aanvraag voor de Tozo 3.0 indienen. De aanvraagperiode loopt van 1 oktober tot 1 april 2021. Hierna komt TOZO 4.0, aanvraagperiode 1 april 2021 t/m 30 juni 2021. Per 1 april 2021 wordt er een beperkte vermogenstoets ingevoerd.

De Tozo 3.0 bestaat uit twee delen:

  • Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 6 maanden – die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

U kunt hier kijken of de Tozo voor u geldt. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.

De TVL-subsidie bestaat uit 2 delen, met ieder hun eigen voorwaarden: TVL tot 1 oktober 2020 en TVL na 1 oktober 2020.

Meer informatie over de TVL
Meer informatie over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en wanneer en hoe u de tegemoetkoming kunt aanvragen leest u op de websites van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Rijksoverheid.