Een initiatief van:

De gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn, UWV, Luchtvaart Community Schiphol, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, VNO-NCW, FNV, CNV, Pantar, AM match, ABU, NBBU, MKB Amsterdam, Leerwerkloket, House of Skills en Sociaal Werkkoepel.

 • Home
 • Privacybeleid

Privacybeleid

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van de website www.grootamsterdamwerktdoor.nl door Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam.

Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hierna noemen we onszelf ‘wij’ of ‘we’.

Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw privacy van groot belang. Daarom houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals we hieronder verder toelichten.

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd veranderen. Deze versie 1.0 is van toepassing sinds 30 september 2020 en op die dag ook voor het laatst gewijzigd.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@grootamsterdamwerktdoor.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming
Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens nog maximaal 12 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 • Klikgedrag en bezoekverkeer
  We gebruiken de Google Analytics-dienst van het Amerikaanse Google om bij te houden hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze dienst gebruiken wij ook om te zien hoe effectief onze advertenties en zoekmachine-optimalisaties zijn. We zullen de cookies niet gebruiken om een profiel van u op te bouwen of om u te kunnen benaderen met gepersonifieerde e-mail of advertenties. Ook plaatsen we geen tracking cookies. Voor meer informatie over uw privacy en welke cookies wij gebruiken, verwijzen we u naar het privacybeleid van Google.
 • Advertentiecookies
  We gebruiken cookies om advertenties te laten zien op basis van zoekgedrag in zoekmachines zoals Google. Dit zijn zogenaamde tekstadvertenties zichtbaar op de zoekresultatenpagina. Daarnaast adverteren wij via banners in het Google Display Netwerk.Deze site gebruikt de Google AdWords en remarketing-dienst om te adverteren op websites van derden (inclusief Google zelf). Deze advertenties zijn gericht op gebruikers die onze website reeds eerder hebben bezocht. Dat betekent dat we adverteren richting mensen die interesse hebben getoond in onze diensten. Ook als zij de site enkel bezocht hebben, zonder een contactformulier te hebben ingevuld.

U kunt uw instellingen van hoe Google adverteert wijzigen of zich volledig afmelden voor dit type advertenties op de Google Advertentie-instellingen pagina.

Meer informatie over cookies kunt u vinden op: https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@grootamsterdamwerktdoor.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op servers die staan in de Europese Unie.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die eventueel via links met deze website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die andere websites met uw persoonsgegevens omgaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@grootamsterdamwerktdoor.nl.