Ik heb extra
personeel nodig

Extra personeel nodig
U bent werkgever en op zoek naar extra medewerkers. Bijvoorbeeld omdat u een supermarkt heeft en het sinds de coronacrisis drukker is. Of omdat uw zorgorganisatie extra handen aan het bed kan gebruiken. U heeft hulp nodig bij het vinden van extra personeel en het begeleiden van deze nieuwe medewerkers om in dienst te treden.

Zo helpen wij u

  1. Wij brengen uw personeelsbehoefte in kaart.
  2. Wij brengen u in contact met regionale werkgevers en partners in verschillende sectoren. Samen zoeken we naar oplossingen en instrumenten om extra personeel voor uw bedrijf te vinden. Wij zoeken daarbij specifiek naar bedrijven die geen of te weinig werk voor medewerkers hebben.
  3. Is er een oplossing? Dan begeleiden wij de nieuwe medewerkers om soepel de overstap naar uw bedrijf te maken. Zo kunnen zij snel bij u aan de slag.
  4. Vervolgens houden wij nauw contact met u en het uitlenende bedrijf. Zo bewaken wij de voortgang. Verandert de situatie? Dan begeleiden wij deze verandering. Dat kan een zorgvuldige terugkeer van de medewerkers naar het uitlenende bedrijf zijn. Ook kan dat een eventuele indiensttreding bij u zijn, of een andere oplossing.

Voorbeeld
Supermarkten hebben tijdens de coronacrisis meer klanten gekregen. Zij zoeken personeel voor diverse functies, zoals medewerkers in een distributiecentrum. Tegelijkertijd ligt op Schiphol het werk van schoonmakers, bagagemedewerkers en ander personeel juist bijna stil. De functies van deze mensen verschillen, de sectoren ook, maar hun competenties komen vaak overeen. Als de competenties voldoende matchen, kunnen we in overleg zorgen voor een uitleen van medewerkers. Medewerkers van het ene bedrijf die nu thuis zitten, gaan dan aan de slag bij het andere bedrijf waar extra handen nodig zijn.